Целуни го!

цвете

Целуни го !

Открехни вратата на Съня!
Влизай бавно,
тихо стъпвай в мислите…
Изхвърли огризката – вина!
Прегърни го
и по-силно искай!

Прибери завивките – съмнения!
На тъгата прахта
избърши!
Вярвай си! И силно вярвай в него!
Целуни го!
После го сбъдни!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*